Pellet drzewny

Pellet drzewny – wysokiej jakości pellet sosnowy zgodny ze standardami ENplus, potwierdzony certyfikatem. Ma postać granulatu w kształcie walców o średnicy Ø6mm, pakowany w szczelnie zamkniętych workach 15 kg.

Pellet to ekologiczne paliwo wytwarzane z biomasy, wykorzystywane do ogrzewania domów.

Pellet to biomasa wytwarzana z trocin i wiór, która jest suszona, mielona i presowana pod wysokim ciśnieniem. Spalając biomasę uzyskuje się dużą ilość ciepła, dlatego jest to atrakcyjne paliwo używane do kotłów grzewczych.
Zalety pelletu:
– ekologiczny- pellet powstaje z biomasy czyli odnawialnego źródła energii- jest 100% naturalny. Istotną zaletą spalania biomasy jest mała uciążliwość dla środowiska. Badania wykazują, iż produktem ubocznym spalania pelletu jest taka ilość dwutlenku węgla, jaką pochłania drzewo w okresie swojego wzrostu. Biomasa zawiera znacznie mniej siarki, której jest dużo w ropie czy w węglu kamiennym.
– ekonomiczny- ma niewielką objętość w stosunku do wartości opałowej. Spalając pellet wytwarza się duża ilość ciepła.
– czysty i łatwy transport, jak i przechowywanie pelletu w szczelnie zamkniętych 15kg workach.
– niewielkie rozmiary granulatu ułatwiają dozowanie przy użyciu automatycznych podajników.
– po spaleniu pozostaje niewielka ilość popiołu, który możemy używać jako nawóz. Jednak powstająca w procesie spalania ilość popiołu jest niewielka ok. 0,5% z 1 tony pelletu powstaje tylko 1 kg popiołu.